Notulensi Kajian I-ON “Hidup di Akhir Zaman”

Kajian I-ON (Islamic Inspiration)-1
“Hidup di Akhir Zaman”

Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, Beliau diam”.
[HR. Imam Ahmad]

Berdasarkan hadits tersebut??,
kehidupan dunia terdiri dari lima fase:
1. fase kenabian
dimana pada fase ini, umat manusia dipimpin oleh Rasulullah. Pada masa ini, islam mengalami kejayaannya.

2. fase kekhalifahan khulafaur rasyidin. Masa ini fase khalifah yang lurus, jujur dan adil. Periode ini dipimpin
oleh sahabat-sahabat nabi

3. fase kehidupan umat islam yang dikuasai oleh raja yang menggigit. Disebut “raja yang menggigit” karena masih menggigit Kitabullah dan Sunnah Rasul, tetapi hampir-hampir lepas. Dan pada akhirnya lepas juga pada tahun 1924 dengan munculnya Dewan Nasional Turki oleh Mustafa Kamal Attaturk (Bapak Bangsa Turki). Namun, para ulama’ yang istiqamah menggelarinya dengan Mustafa Kamal A’da’ut Turk (Musuh Bangsa Turki). Inilah masa keruntuhan dan keterpurukan ummat Islam.

4. fase diktator. Masa inilah dimana kita hidup. Pada fase ini seringkali terjadi perdebatan. Populasi umat islam yang banyak justru tidak menyelesaikan permasalahan umat. Di tengah-tengah mereka tidak ada wasit (penengah) yang dipercaya untuk mengambil keputusan yang disepakati oleh semua komponen umat ini. Umat islam sibuk dengan perpecahan internal. Energi mereka habis untuk ghibah, namimah, hasud, dendam, terhadap umat islam sendiri. Sehingga terlambat dalam merespon perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya (dhu’ful istijabah lil mutaghayyirat).

Kita hidup dalam fase ke empat yang menuju fase akhir yaitu fase khilafah

5. fase khilafah : akan datang kembali Imam Mahdi. Pada masa sekarang ini fitnah datang ke umat islam tidak henti-hentinya. Rasulullah pernah mengingatkan umatnya yang akan hidup pada fase ke empat tentang kedatangan satu fitnah. Fitnah yang paling besar dalam sejarah peradaban manusia, itulah fitnah Al-Masih Ad Dajjal. Akan ada suatu masa dimana umat islam akan bangkit dan meraih kejayaannya tetapi justru itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dajjal tidak akan datang dalam fase ke 5 karena fase ke 5 kekuasaan telah berada di pihak orang-orang yang beriman. Dajjal juga tidak akan muncul setelah fase ke 5 karena setelah itu sejarah peradaban manusia sudah berakhir.

??Perlu adanya persiapan umat islam sebagai elemen perubah dan pencabut sang diktator dunia. Dengan cara konsisten; istiqamah, mudawamah wal istimrar (berkesinambungan) melaksanakan tahapan amal Islami (maratibul ‘amal Islami) merujuk tahapan turunnya wahyu Al Quran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
?memperbaiki akidah (ishlahul ‘aqidah),
? melaksanaan syariat (tathbiqusy syari’ah),
?memperbaiki akhlak (ishlahul akhlaq),
?melaksanakan dakwah dan harakah (‘amalu ad-da’wah wal harakah) serta
?memperbaiki kualitas jama’ah (binaul jama’ah).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *